Vad kostar Luft-vatten värmepump?

Kort skulle man kunna säga att luft-vattenvärmepumpar är gratis, ja till och med att man får pengar för att installera en, genom de sänkta uppvärmningskostnader som blir följden av att man installerar en. Men det är nog inte ett svar som de flesta är nöjda med. Startkostnaden, kostnaden för pump och installation är ju rätt hög, vilket också är skälet till att inte fler villaägare installera luft-vattenvärme (eller bergvärme, eller jordvärme). Hur mycket det kostar att skaffa luft-vattenvärme beror på hur pass mycket effekt som krävs, vilket i sin tur beror på dels husets läge, och dels hur stort det är. Ju längre norrut och ju större hus, desto dyrare kommer det att bli.

Kostnaden för pumpen
Den största enskilda kostnaden är kostnaden för värmepumpen. I absolut bästa fall kan man komma undan med en riktigt billig pump för nästan så lite som 30 000 kronor, men då ska förhållandena vara optimala – ett hus i södra Sverige som inte är så värst stort och därmed inte har speciellt stora behov av uppvärmning. Mer realistiskt är att man kommer att få betala 45 – 60 000 kronor för pumpen och har man stora behov av uppvärmning kan den kosta så mycket som 90 000 kronor. En luft-vattenvärmepump kommer sedan att hålla i runt 20 år innan den måste bytas, så sett på årsbasis så är kostnaden för den faktiskt inte speciellt hög.
luftvattenvärmepump2
Kostnaden för installation

Kostnaden för att installera luft-vattenvärmepumpen är betydligt lägre än kostnaden för själva pumpen, men kommer ändå att landa på 20 – 40 000 kronor. Att installera en värmepump på egen hand är ingenting som rekommenderas, då det är en mycket komplicerad process, med många saker som kan gå fel. Dock, kostnaden för att installera en luft-vattenvärmepump är avdragsgill via rotavdraget, vilket innebär att man får dra av 30 av installationskostnaden. Det gör att kostnaden för att installera luft-vattenvärme i praktiken landar på 14 – 28 000 kronor. Dock, innan installation, kontrollera att du har tillräckligt mycket rotavdrag kvar att utnyttja för året; maxgränsen är numera 50 000 kronor per person och år.

Så mycket sparar du
Den besparing som du gör med en luft-vattenvärmepump jämfört med konventionell uppvärmning beror på hur pass ofta den måste gå över till andra uppvärmningsmetoder i och med att den inte är stark nog att göra sitt jobb. Luft-vattenvärmepumpen kommer normalt att kunna täcka mellan 40 och 60 % av husets uppvärmningsbehov vilket således också är så mycket som den kommer att spara in på uppvärmningskostnaderna. Generellt kan man säga att man som husägare kommer att spara mellan 10 000 och 20 000 kronor per år genom att installera en luft-vattenvärmepump.

Vad kostar en luft vatten värmepump?