Vad är luft-vattenvärme?

För dig som av olika anledningar inte kan skaffa bergvärme eller jordvärme så är en luft-vattenvärmepump ett mycket intressant alternativ. En sådan pump är inte lika effektiv som en berg- eller jordvärmepump, men kommer ändå att medföra stora besparingar i och med att uppvärmningskostnaderna blir lägre. Men luft-vattenvärme har också en fördel jämfört med berg- och jordvärme: det är (oftast) billigare att skaffa. Den arbetsinsats som krävs för att installera jämfört med berg- och jordvärme är betydligt lägre. Du kommer inte att behöva borra ett djupt hål ner i urberget eller gräva upp hela din tomt för att skaffa dig luft-vattenvärme, utan allt som behövs monteras direkt på ditt hus och tar inte upp mycket plats.

Så fungerar luft-vattenvärme

Sättet som en luft-vattenvärmepump fungerar på är att den tar värme från luften utomhus för att värma upp vatten, som sedan används för att värma upp huset. Det gör att det krävs ett vattenbaserat uppvärmningssystem (vanligen radiatorer eller golvvärme) för att luft-vattenvärme ska kunna installeras. Att ta värme från luften utomhus för att värma upp inne kanske låter konstigt, eftersom det större delen av tiden är kallare utomhus än man vill ha det inne. Men luft-vattenvärme använder sig av temperaturskillnader för att utvinna värme. Det sätt det fungerar på är rätt tekniskt, men vi ska ändå försöka oss på en liten förklaring.

En luft-vattenvärmepump innehåller ett kylmedium, som håller en mycket låg temperatur – under noll grader. Detta köldmedium befinner sig i en kompressor, och när det sedan förångas av uteluften så uppstår ett mycket högt tryck (därav namnet ”kompressor”). Eftersom gasen är komprimerad är den mycket het, och denna hetta används sedan till att värma upp vatten, som sedan värmer upp huset. Det gör att luft-vattenvärmepumpen inte bara kan användas för att värma upp huset, utan även förse det med varmvatten.

Fungerar bäst i söder

Eftersom luft-vattenvärmepumpen använder sig av utomhusluft så är den av naturliga skäl mindre effektiv när det är riktigt kallt ute. Därför är den mer effektiv i de varmare delarna av landet; uppe i norr kommer alternativ uppvärmning ofta att krävas. Detta sköter luft-vattenvärmepumpen normalt på egen hand, genom att växla över till att använda elvärme när den inte klarar av att värma upp huset tillräckligt. Men även i söder kommer dock luft-vattenvärmepumpen ibland att behöva växla över till elvärme under de kallaste dagarna, men långt ifrån lika ofta. Det betyder inte att luft-vattenvärme är meningslöst uppe i Norrland, men där bör man allvarligt överväga bergvärme eller jordvärme i stället, om man har möjlighet att investera i det.

Läs mer om luft-vattenvärmes för- och nackdelar

Sparar pengar och miljö

Även om luft-vattenvärme inte är riktigt lika effektivt som berg- och jordvärme så är det inte ineffektivt. Resultatet kommer att bli att man sparar in en hel del pengar genom att kostnaderna för uppvärmning minskar. Luft-vattenvärme har också den fördelen att det är en mycket ekologisk uppvärmningsform, genom att den minskar behovet av uppvärmning som använder fossila bränslen, pellets eller annat som påverkar miljön negativt. Det faktum att luft-vattenvärme på sikt kommer att betala sig själv och göra att man tjänar pengar på att ha installerat det gör att även den som av någon outgrundlig anledning inte bryr sig ett dyft om miljön tjänar på att installera luft-vattenvärme. Kort skulle man kunna säga att luft-vattenvärmepumpar är gratis. Läs mer om vad vi menar här!

Vad kostar en luft vatten värmepump?