Fördelar & nackdelar med Luft-vatten värmepump

Luft-vattenvärme har många fördelar men också, speciellt jämfört med jordvärme och bergvärme, en del nackdelar. Innan man bestämmer sig för att skaffa luft-vattenvärme bör man noga överväga för och emot. I den här artikeln tänkte vi ta upp de olika för- och nackdelar som finns med luft-vattenvärme så att ni enklare kan bestämma er för om luft-vattenvärme är någonting för er.

luftvattenvärmepump3

Fördelar med luft-vattenvärme

De två största enskilda fördelarna med en luft-vattenvärmepump är de rent ekonomiska och miljömässiga. En luft-vattenvärmepump kommer att kunna stå för mellan 40 och 60 % av husets uppvärmning, och kommer att göra det i princip utan kostnad, och utan förbränning av olja eller användande av el som kommer från kolkraft och kärnkraft eller liknande. Det gör att ens ”slitage” på miljön minskar i mycket hög grad, och att priset för att hålla huset varmt minskar drastiskt.

Men samtidigt så har både bergvärme och jordvärme dessa fördelar, till och med i högre grad. Luft-vattenvärme har dock två stycken fördelar jämfört med bergvärme och jordvärme. Både bergvärme och jordvärme kräver en del arbete på ens tomt, som i varierande grad kommer att skada den. I fallet jordvärme så kommer ens tomt nästan att förstöras helt när kollektorslangen grävs ner. Bergvärme är inte lika drastiskt, men kommer även det att orsaka viss skada.

Den andra fördelen luft-vattenvärme har över berg- och jordvärme är att det (oftast) är billigare att installera. Att skaffa sig luft-vattenvärme kan komma att kosta tiotusentals kronor mindre än om man skulle skaffa sig jordvärme eller, speciellt, bergvärme. Beroende på hur pass stora uppvärmningsbehov man har kan det vara så att det helt enkelt inte är värt det att skaffa sig berg- eller jordvärme, utan det går lika bra med det billigare alternativet luft-vattenvärme.

Nackdelar med luft-vattenvärme

Det finns också en del nackdelar med luft-vattenvärme. Förutom då att kostnaden för att skaffa sig det är så pass hög att många tvekar (även om det lönar sig i längden och är billigare än berg- och jordvärme). Denna initialkostnad är på många sätt och vis den största nackdelen med luft-vattenvärme i och med att den hindrar många som annars skulle vara intresserade från att skaffa sig det. Men det finns också en del andra nackdelar.

En luft-vattenvärmepump fungerar genom att en fläkt (utomhus) suger in luft som värmer upp pumpens köldbärare. Denna fläkt är naturligtvis inte helt tystgående och det buller som den genererar kan av vissa upplevas som störande. Dock, den ljudnivå det handlar om är normalt inte speciellt hög; vissa pumpar är dessutom mer tystgående än andra. Det är dock en faktor som bör tas under övervägande.

Ytterligare en nackdel med luft-vattenvärme är att dess effektivitet sjunker drastiskt när det blir kallt, vilket gör att den måste växla över till konventionell uppvärmning. Berg- och jordvärme har inte detta problem. Sett på årsbasis gör det att luft-vattenvärme inte är lika effektivt som jord- och bergvärme. En luft-vattenvärmepump kan stå för mellan 40 och 60 % av ett hus uppvärmningsbehov, medan jord- och bergvärme kan klara 70 till 85 %, eller till och med mer.

Någonting som kan vara en nackdel med luft-vattenvärme är att det krävs ett vattenbaserat uppvärmningssystem i huset för att man ska kunna installera det. Om man inte har det så kommer man att behöva byta till ett sådant, vilket kostar en del. Vid byte till ett vattenbaserat uppvärmningssystem så vill vi rekommendera golvvärme, då det är betydligt effektivare än radiatorer i och med att värmen fördelas jämnt och inte bara kommer från en enda punkt i rummet.

Vad kostar en luft vatten värmepump?