Bra och dåligt med luftvärme

Luftvärme – det bra och det dåliga.

Luftvärme är en energikälla som en värmepump kan utnyttja för att värma upp ditt hem. Oavsett vilken energikälla som används så fungerar värmepumpen i princip på samma sätt. Du kan läsa våra andra artiklar om du vill veta mer om hur en värmepump fungerar. För att pumpen ska kunna värma upp ditt hus behöver huset oftast ha ett vattenburet värmesystem. Det är dock inte alltid detta behövs, åtminstone inte för luftvärme.

När värmepumpen ska använda luftvärme för att värma upp det vattenburna värmesystemet så kallas det för en luft/vatten-värmepump. Det finns även luft/luft-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Dessa behöver inget värmesystem för att kunna värma upp ditt hus men de har istället andra krav.

Här är skillnaderna mellan dessa olika värmepumpar:

💨💧Luft/vatten-värmepump

Denna värmepump är den starkaste av de tre alternativen. Du kan hitta luft/vatten värmepumpar som har ett SCOP-värde på upp till 5, i klass med bergvärme och jordvärme. SCOP är ett värde som anger förhållandet mellan använd energi och producerad värme. Den räknas ut med hänsyn till en av tre klimatområden, oftast bara fördelade mellan varmt-, medel- och kallt klimat. Ju högre SCOP-värde, desto mindre energi behöver du för att värma upp ditt hem. När det kommer till luft vatten värmepump priser så ligger de mellan 25 000 upp till 90 000. Skillnaden beror på flera faktorer. Högre luftvatten värmepump priser kan bero på att pumpen är mer modern och mer kraftfull. Det kan även vara så att det ingår vissa saker i priset som inte finns hos de billigare modellerna. Kolla alltid upp vad du får innan du gör ett val.

💨💨Luft/luft-värmepump

En luft/luft värmepump är i princip AC. Den sprider varmluft i huset genom att ta in luft utifrån, komprimera luften och därefter släppa ut luften inomhus. Dessa typer av värmepumpar är mycket billigare att köpa in men de har sällan ett SCOP-värde som kan mätas sig med en luft/vatten värmepump. Om du har en mindre lägenhet/villa kan detta vara ett alternativ. För de som söker en rejäl sänkning av driftkostnaderna är det bättre att satsa på något annat.

För att en luft/luft värmepump ska fungera optimalt måste den kunna sprida den varma luften så effektivt som möjligt. Detta sätter vissa krav på husets planlösning. Helt ska den placeras centralt och i en planlösning som är så öppen som möjligt. Om du ändå vill använda dig av en luft/luft värmepump bör du se till att den är anpassad för vårt nordiska klimat.

🔥♻️💨Frånluftspump

En frånluftspump kan inte riktigt mäta sig med luft vatten värmepump priser eftersom frånluftspumpen är betydligt billigare. Precis som luft/luft så kan frånluft inte komma upp i samma SCOP-värde som den värmepump du kopplar in i ditt vattenburna värmesystem. En frånluftspump använder sig av värmen i huset för att återvärma huset. Det krävs att du har någon slags ventilation som för in luft in i huset för att en frånluftspump ska fungera. Det kan bli svårt att få till en bra temperatur under vintern med just denna pump.

Vad kostar en luft vatten värmepump?